Bảng giá xe Chevrolet © - Tại Chevrolet Trường Chinh

 Bảng giá xe Chevrolet mới nhất tại Chevrolet Trường Chinh ™

 

BẢNG GIÁ XE MỚI NHẤT CHEVROLET TRAX

Chevrolet Trax LTZ 1.4L

679,000,000 VND , KM 01/11 - 30/11/2017

Công suất

6200 v/phút

140Hp [140kW]

Momen xoắn

1600 - 3800 v/phút

176 Nm

Hộp số

Tự động

6 Cấp

BẢNG GIÁ XE MỚI NHẤT CHEVROLET ORLANDO

Chevrolet Orlando LTZ 1.8 AT

699,000,000 VND, KM tháng 1/2018: 15 triệu

Công suất

6200 v/phút

140Hp [140kW]

Momen xoắn

1600 - 3800 v/phút

176 Nm

Hộp số

Tự động

6 Cấp

BẢNG GIÁ XE MỚI NHẤT CHEVROLET SPARK VAN

Chevrolet Spark Duo Van 1.2 MT My18

299,000,000 VND - KM tháng 1/2018: 20 triệu

Công suất

6400 v/phút

80Hp [80kW]

Momen xoắn

1400 ~ 4800 v/phút

108 Nm

Hộp số

Số sàn

5 Cấp

BẢNG GIÁ XE MỚI NHẤT CHEVROLET AVEO

Chevrolet Aveo 1.4 LT 2017

459,000,000 VND, KM tháng 1/2015: 50 triệu

Công suất

5600 v/phút

93Hp [84kW]

Momen xoắn

1400 - 3000 v/phút

128 Nm

Hộp số

Số sàn

5 Cấp

Chevrolet Aveo 1.4 LTZ 

495,000,000 VND, KM tháng 1/2018: 60 triệu

Công suất

5600 v/phút

93Hp 

Momen xoắn

1400 - 3000 v/phút

128 Nm

Hộp số

Tự động

4 Cấp

BẢNG GIÁ XE MỚI NHẤT CHEVROLET CAPTIVA

Chevrolet Captiva Rew 2.4 LTZ 2017

879,000,000 VND, KM tháng 1/2018: 44 triệu

Công suất

5600 v/phút

165Hp [165kW]

Momen xoắn

4600 v/phút

230 Nm

Hộp số

Tự động

6 Cấp

BẢNG GIÁ XE MỚI NHẤT CHEVROLET COLORADO

Chevrolet Colorado High Country 2.8 AT 4x4

839,000,000 VND, KM tháng 1/2018: 30 triệu

Công suất

3600 v/phút

197Hp [197kW]

Momen xoắn

1400~2000 v/phút

500 Nm

Hộp số

Tự động

6 Cấp

Chevrolet Colorado LTZ 2.8 AT 4x4

809,000,000 VND, KM tháng 1/2018: 30 triệu

Công suất

3600 v/phút

197Hp [197kW]

Momen xoắn

1400~2000 v/phút

500 Nm

Hộp số

Tự động

6 Cấp

Chevrolet Colorado LTZ 2.8 MT 4x4

789,000,000 VND, KM tháng 11/2017: 30 triệu ( Hết hàng)

Công suất

3600 v/phút

197Hp [197kW]

Momen xoắn

1400~2000 v/phút

500 Nm

Hộp số

Số sàn

6 Cấp

Chevrolet Colorado LT 2.5 MT 4x4

649,000,000 VND, KM tháng 1/2018: 10 triệu

Công suất

3600 v/phút

161Hp [161kW]

Momen xoắn

1400~2000 v/phút

380 Nm

Hộp số

Số sàn

6 Cấp

Chevrolet Colorado LT 2.5 MT 4x2

619,000,000 VND, KM tháng 1/2018: 10 triệu

Công suất

3600 v/phút

161Hp [161kW]

Momen xoắn

1400~2000 v/phút

380 Nm

Hộp số

Số sàn

6 Cấp

BẢNG GIÁ XE MỚI NHẤT CHEVROLET CRUZE

Chevrolet Cruze 1.8 LTZ New

699,000,000 VND, KM tháng 1/2018: 80 triệu

Công suất

6200 v/phút

139Hp [139kW]

Momen xoắn

1600~3800 v/phút

176 Nm

Hộp số

Tự động

6 Cấp

Chevrolet Cruze 1.6 LT New 

589,000,000 VND, KM tháng 1/2018: 70 triệu

Công suất

6000 v/phút

107Hp [107kW]

Momen xoắn

1600~4000 v/phút

150 Nm

Hộp số

Số sàn

5 Cấp

BẢNG GIÁ XE MỚI NHẤT CHEVROLET SPARK

Chevrolet Spark LT 1.2 MT

359,000,000 VND

Công suất

6400 v/phút

80Hp [80kW]

Momen xoắn

4800 v/phút

108 Nm

Hộp số

Số sàn

5 Cấp

Chevrolet Spark LS 1.2 MT

339,000,000 VND

Công suất

6400 v/phút

80Hp [80kW]

Momen xoắn

4800 v/phút

108 Nm

Hộp số

Số sàn

5 Cấp

Top

   (0)